Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach …

Inicjatywa założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach narodziła się na początku XX w. Jak podają źródła w tym czasie w Kokoszycach było około 95% domów i zabudowań drewnianych. Wszystkie te domy były pokryte słomą. Z tego powodu bardzo często dochodziło do powstawania pożarów. W związku z tym w 1911 r. gmina Kokoszyce wspólnie z Gustavem von Rufferem – zamożnym właścicielem majątku rycerskiego, postanowiła zakupić sikawkę o symbolu „R.R.”

Sikawka RR

Sikawka ta przechowywana była w konarowni (tj. oborze dla koni nieroboczych) właściciela majątku. Gmina Kokoszyce, która była oddzielną jednostką administracyjną od dworu von Ruffera, oprócz sikawki posiadała również swój sprzęt przeciwpożarowy, który był przechowywany w szopie przy ulicy Oraczy (dawniej wiejska – zapłocie.) Plac na którym stała szopa był własnością gminy. Sikawka RR
Znajdował się tam również staw, który wówczas nazywano „gliniak” lub też „kaczok.” Czerpano z niego wodę podczas gaszenia pożarów.
W szopie przechowywano między innymi taki sprzęt pożarniczy jak: bosaki, siekiery, drabiny, wiadra, miotły, beczki do noszenia wody na drążkach oraz wóz z beczkami do wożenia wody końmi.


Według zapisów historycznych przełomowym momentem co do powstania kokoszyckiej straży pożarnej był rok 1911. Wtedy to właśnie w majątku von Ruffera wybuchł pożar, który zniszczył konarownię. Podczas gaszenia tego pożaru swoją odwagą, zaangażowaniem oraz determinacją najbardziej wyróżnił się Georg Fridrich. Był on maszynistą maszyn parowych we dworze von Ruffera. W związku z faktem, iż osoby gaszące pożar nie posiadały hełmów ani żadnego zabezpieczenia głowy, a budynek pokryty był dachówką doszło do bardzo poważnych skaleczeń oraz obrażeń.

Sikawka RRPo tym wielkim pożarze z uwagi na fakt, iż znajdująca się we dworze sikawka „R.R.” nie wystarczała ze względu na jej małą wydajność, Gustaw von Ruffer wspólnie z Gminą Kokoszyce, której naczelnikiem był Jan Zbieszczyk w 1912 roku zakupili sikawkę o symbolu „K.R.” czyli konno ręczną.
Na obudowie sikawki umocowane były dwie tablice. Na pierwszej napisano „GEMEINDE KOKOSCHUTZ” co oznacza Gmina Kokoszyce, zaś na drugiej znajdował się napis „PACZKAU BEI NEISSE” co w dosłownym tłumaczeniu na j. polski oznacza Paczków przy Nysie. Nowo zakupionym sprzętem opiekował się Georg Fridrich wspólnie ze swoim uczniem Teofilem Tytko. Był to zaczątek powstania w Kokoszycach straży pożarnej.

Po śmierci Gustava von Ruffera (zmarł 14.04.1913 r.) Kuno Glasnek – kierownik kokoszyckiej szkoły, który równocześnie był sekretarzem gminy w porozumieniu z Janem Zbieszczykiem – naczelnikiem Gminy, utworzyli Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kokoszycach.
Pierwszy zarząd tworzyli:
- Prezes - Kuno Glasek - (kierownik szkoły)
- Komendant - Georg Friedrich - (maszynista)
- Skarbnik - Karol Griiner
- Sekretarz -Willi Waner (nauczyciel).
Członkami byli:
- Jan Lach,
- Rydiger,
- Jambor.
Członkami aktywnymi przy organizowaniu byli: Jan Mandera, Franciszek Klimek, Augustyn Salenga, Augustyn Kozielski, Gustaw Martin, Antoni Wilczok, Jan Szczerba, Paweł Gawlina. Z całą pewnością ludzi zaangażowanych w powstanie kokoszyckiej straży było znacznie więcej lecz niestety nie zachowały się żadne inne dokumenty potwierdzające ten fakt.


założyciele


Strażacka działalność ...
Od samego początku mieszkańcy Kokoszyc bardzo cenili sobie fakt działania w miejscowości ochotniczej straży pożarnej. Wszyscy bardzo szanowali swoich dzielnych strażaków. Hasło przewodnie, które obowiązuje do dnia dzisiejszego i z którym każdy strażak się utożsamia „Bogu na chwałę – ludziom na pomoc” jeszcze bardziej podniosło wartość oraz poważanie organizacji strażackiej.
Początkowe sukcesy straży związane z dobrą organizacją jednostki, wprowadzeniem dyscypliny, pozyskiwaniem sprzętu oraz przeprowadzaniem szkoleń należy zawdzięczać komendantowi (Georg Friedrich) oraz całemu Zarządowi.
Przed I-szą Wojną Światową zaczęto kompletować umundurowanie i inny sprzęt strażacki dla członków jednostki. W tym okresie obowiązywało prawo mówiące że: „Ta straż, która jako pierwsza skieruje wodę w ogień w sąsiedniej wiosce otrzyma od Zarządu Ubezpieczeń Pożarowych kwotę w wysokości 30 marek niemieckich.” Jak więc możemy zauważyć straż pożarna nie tylko działała na terenie własnej wioski ale również pomagała mieszkańcom sąsiednich miejscowości. Za kwotę 30 marek niemieckich można było zakupić umundurowanie strażackie, hełmy oraz sprzęt pożarniczy. Był to bardzo duży zastrzyk dla organizacji.
Pomimo, że od samego początku OSP możemy mówić o sukcesach kokoszyckiej straży to trzeba zauważyć, że pierwszy okres działalności był bardzo trudny. Przyczyną dużych kłopotów był wybuch I wojny światowej. Miało to miejsce 1 lipca 1914 r. Z tego to powodu wojska został powołany ówczesny komendant Georg Fridrich.
W związku z tym potrzebne były zmiany w Zarządzie. Na funkcję komendanta został wytypowany Wilii Waner, który równocześnie nadal sprawował funkcję skarbnika. Zastępcą komendanta został Jan Szczyrba. Panująca ówcześnie sytuacja polityczna, wojna oraz powstania śląskie (1919 r. – 1921 r.) sprawiły, iż działalność straży pożarnej odeszła na dalszy plan.
Dopiero po okresie powstań śląskich odnowiono działalność strażacką w Kokoszycach. Był to czas poświęcony przede wszystkim na nowe kompletowanie sprzętu, umundurowania oraz uregulowanie spraw organizacyjnych. Po powstaniach komendantem wybrano Karol Szczyrbę, zaś jego zastępcą został Jan Sanecznik. W tym czasie na zasadzie wzajemnej pomocy ściśle współpracowano z sąsiednimi jednostkami OSP. Godne uwagi jest zachowanie Emila Musioła - komendanta OSP Pszów, który odstąpił dla naszej jednostki kilka mundurów.
Ważnym punktem w historii naszej straży pożarnej był rok 1924. To właśnie w tym czasie nastąpiła reorganizacja. Ze względu na nieprzychylny stosunek niektórych mieszkańców do OSP, zapadła decyzja o utworzeniu przymusowej straży pożarnej w Kokoszycach. Tak więc wtedy na terenie Kokoszyc działały zarówno ochotnicza straż pożarna jak również przymusowa straż pożarna. Naczelnikiem przymusowej straży został Karol Szczyrba, zaś w skład jej Zarządu weszli przedstawiciele Gminy Kokoszyce.

Budowa spinalni ...
W roku 1927 Naczelnik Joachim Fojcik na stałe przeniósł się do Pszowa gdzie zamieszkał. Na jego miejsce wybrano nowego Naczelnika, którym został Augustyn Salenga. Nowo mianowany Naczelnik odebrał od poprzednika bardzo dobrze wyszkoloną drużynę strażaków. W 1928 roku spełniły się marzenia o wybudowaniu spinalni. Spinalnia
Podczas wielkich uroczystości została ona oddana do użytku. Pozwoliło to w sposób profesjonalny przygotować się do zawodów i stawić czoła innym drużynom. W latach 30-tych nie było równych drużynie OSP Kokoszyce. W zamian za uzyskane wyniki oraz osiągnięte sukcesy drużynę przydzielono do bardzo prestiżowej „grupy III”, w której między innymi udział brała także drużyna kopalni „Anna.” Jednak i tam nasi strażacy spisywali się znakomicie zajmując czołowe miejsca. Według zapisów źródłowych w skład ówczesnej drużyny wchodzili: Jan Kocha, Józef Dudzik, Józef Sanecznik, Józef Bugiel, Józef Wawrzynczyk, Teofil Juraszczyk, Wincenty Kocha, Wilhelm Martin, Leon Berger, Jan Nowak, Jan Gońka, Fabian Grychnik, Fabian Sanecznik, Paweł Kabut, Józef Kozielski, Emanuel Szczyrba.
Po osiągnięciu tych sukcesów Zarząd zaczął myśleć o ufundowaniu sztandaru dla naszej jednostki. Bardzo szybko członkowie Zarządu wzięli się do pracy i wspólnie ze specjalnie powołanym komitetem zebrali pieniądze na zakup sztandaru OSP.

Sztandar kokoszycakiej straży ...

sztandarBardzo ważną datą w historii kokoszyckiej straży jest rok 1938. To właśnie w tym roku odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach.
Przed wybuchem II-jej Wojny Światowej Komendantem OSP był Teofil Juraszczyk, zastępcą Józef Sanecznik, a Prezesem - Joachim Sanecznik. W czasie II-jej Wojny Światowej doznano wiele szykan ze strony okupanta za ukrycie sztandaru naszej Straży, najbardziej zaś ucierpiał druh Joachim Sanecznik oraz jego rodzina. Pomimo usilnych starań Niemców sztandaru nie odnaleziono. Po zakończeniu wojny wydobyto go z ukrycia i oddano Straży. Później odbyły się uroczystości poświęcenia - jednak tym razem odrodzonego sztandaru. W poczcie sztandarowym: Józef Sanecznik, Alojzy Klimek, Jan Gońka, których prowadzi Teofil Juraszczyk – ponownie wybrany naczelnikiem przez władze polskie.

Dalsza strażacka działalność ...
„Nowy” powojenny Naczelnik zastał Ochotniczą Strażą Pożarną w opłakanym stanie. Sprzęt doszczętnie zniszczony, częściowo porozkradany, sikawka porozbierana na części pierwsze - taki był obraz powojennej sytuacji w jednostce.
Jednak Naczelnik szybko wziął się w garść i uzupełnił stan sprzętu oraz uporządkował sprawy organizacyjne. Jego rutyna i zmysł organizacyjny spowodowały, że OSP Kokoszyce jako pierwsza w rejonie mogła stanąć do walki z żywiołem oraz do zawodów.
W 1948 r. Teofil Juraszczyk ustąpił ze stanowiska Naczelnik oddając tą funkcję swojemu zastępcy Józefowi Sanecznik. Powodem rezygnacji Naczelnika była dokuczająca mu choroba.

Budowa remizy strażackiej ...
W 1952 r. na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd w skład którego wchodzili:
Jan Kozielski - Prezes
Alfred Sabela - Naczelnik
Bernard Spałek - Z-ca Naczelnika
Henryk Bajer - Z-ca ds. polityczno – wychowawczych
Stanisław Cząstka - Sekretarz
Ludwik Bajer - Skarbnik
Maksymilian Gawlina - Gospodarz

W tym czasie strażacką drużynę z Kokoszyc tworzyli następujący członkowie:
Stanisław Zganiacz, Wiktor Gawlina, Maksymilian Gawlina, Józef Ochman, Alojzy Ochman, Erwin Kiermaszek, Jerzy Kiermaszek, Stefan Duda, Jan Duda, Józef Kawka, Henryk Bajer, Jan Tytko, Teofil Kocha.
W tym miejscu watro wspomnieć, że Teofil Kocha (syn długoletniego strażaka - Jana Kocha) uważany był za najlepszego skoczka podczas ćwiczeń i zawodów, które odbywały się na spinalni.
Podczas jednych z pokazowych ćwiczeń na spinalni obecny był naczelnik powiatowy – Sznajder. Widząc bardzo dobre wyszkolenie drużyny oraz duże zaangażowanie kokoszyckich strażaków w wykonywaniu zadań, naczelnik Sznajder zaproponował budowę remizy strażackiej. Zaoferował pomoc i oświadczył, że jeżeli strażacy rozpoczną budowę remizy to on przekaże na ten cel 30 000 sztuk cegły. Po rozpoczęciu budowy cegła ta zgodnie z obietnicą została dostarczona. Całość materiału budowlanego w czynie społecznym zwiózł Alojzy Grychnik.
Władze lokalne bardzo przychylnie odniosły się do propozycji budowy w czynie społecznym remizy strażackiej i w celu ułatwienia wszystkich formalności związanych z tą inwestycją powołano specjalny komitet do spraw budowy kokoszyckiej remizy.
Budowa remizy strażackiej trwała do 1965 r. Wtedy to właśnie oddano ją do użytku. Za ten czyn społeczny kokoszyccy strażacy otrzymali nagrodę z zarządu wojewódzkiego OSP – motopompę M/800. W niedługim czasie, dzięki staraniom I sekretarza – Konrada Bugli oraz przewodniczącego GRN – Piotra Glenca nasza straż otrzymała samochód bojowy – dar kopalni „ANNA” w Pszowie.

Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców ...
MDPW niedługim czasie po oddaniu remizy kolejnym naczelnikiem zostaje Paweł Konieczny. Jednym z pierwszych pomysłów, które wprowadził w życie była organizacja piątkowych spotkań ze strażakami w świetlicy remizy. Spotkania te odbywały się w formie szkoleń podczas których przerabiano różnego rodzaju warianty ćwiczeń. Ponadto urządzano także pogadanki o tematyce profilaktyki przeciwpożarowej. Po niedługim czasie można było zauważyć efekty pracy.
Działalność ta w znacznym stopniu przyczyniła się do pogłębienia przez strażaków swojej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej co bezpośrednio przełożyło się na podniesienie poziomu gotowości bojowej całej jednostki.
Na jednym ze spotkań rzucono myśl utworzenia młodzieżowej drużyny strażackiej OSP Kokoszyce. Pomysł ten wyszedł od Erwina Kabuta. Prezes – Bernard Spałek, oraz naczelnik – Paweł Konieczny bardzo przychylnie odnieśli się do tej inicjatywy. W krótkim czasie w naszej jednostce powołano młodzieżową drużynę strażacką. Komendantem nowoutworzonej drużyny został Erwin Kabut, zaś na swojego zastępcę wyznaczył on Huberta Macurę. Po okresie szkoleń i przygotowań drużyna z sukcesami uczestniczyła w zawodach podczas których wielokrotnie zdobywała dyplomy oraz różnego rodzaju nagrody rzeczowe.

Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt...
Pokrzepieni tymi sukcesami dążyli do dalszego rozwoju. Erwin Kabut ponownie wyszedł do zarządu z propozycją utworzenia młodzieżowej drużyny strażackiej – lecz tym razem żeńskiej. Zarząd zaakceptował ten pomysł i postanowił ogłosić nabór do tej drużyny. Dość liczne zgłoszenia kandydatek przerosły najśmielsze oczekiwania zarządu. Spowodowało to bardzo szybkie utworzenie żeńskiej młodzieżowej drużyny strażackiej OSP Kokoszyce.
Po upływie okresu szkolenia dziewczyny z młodzieżowej drużyny stały się dużą konkurencją dla swoich kolegów z męskiej młodzieżowej drużyny. Drużyna dziewcząt również bardzo dobrze startowała w zawodach osiągając wysokie wyniki. Podczas zawodów w Godowie dziewczyny zaliczyły egzamin z zakresu tematyki pożarniczej i uzyskały I stopień strażaka. W skład ówczesnej drużyny wchodziły: Salomea Blutko, Felicja Hołomek, Wanda Chłapek, Halina Chłapek, Maria Berger, Maria Adamczyk, Barbara Tekla, Krystyna Świerczek, Ewa Moś, Stefania Szymiczek, Wanda Bąk oraz inne dziewczyny (również pracownice sezonowe miejscowego PGR-u).

Dalsze lata strażackiej działalności ...
Po kolejnych wyborach prezesem zostaje Paweł Konieczny, a naczelnikiem Stefan Dzierżawa. W tym czasie jednostka nasza na wyposażeniu posiada samochód „Dodge”, który wymagał ciągłych remontów.

W tym okresie czasu rozpoczęto budowę szalet na zewnątrz budynku – za remizą OSP. Materiał z którego powstały ubikacje został w całości pozyskany przez ówczesny zarząd z Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie. Szalety zostały ukończone i oddane do użytku w 1974 roku.

Okres ten był bardzo trudnym w historii naszej jednostki z uwagi na fakt, iż często, praktycznie co roku od 1974 r. do 1978 r., dochodziło do zmian w zarządzie straży. Co więcej bardzo często zmieniał się prezes OSP co nie służyło dobrze działalności organizacyjnej kokoszyckiej straży. Mimo wszystko jednak w szeregach straży było około 25 czynnie zaangażowanych strażaków oraz dwie młodzieżowe drużyny, które brały udział w zawodach pożarniczych naszego rejonu.
W tym czasie zostały w czynie społecznym wykonane przez strażaków ważne prace gospodarcze oraz inwestycyjne w remizie oraz na terenie należącym do OSP. Utwardzono drogę wyjazdową z garażu remizy do głównej ulicy co w znacznym stopniu ułatwiło poruszanie się po niej i poprawiło gotowość bojową. Utwardzenie zostało dokonane poprzez wyłożenie drogi trelinką. Ponadto w tym okresie zostało wykonane również ogrodzenie wzdłuż działki należącej do OSP. Przy okazji tych prac zostały położone obrzeża oraz wysypano czerwonym kamieniem chodniki wzdłuż nowo postawionego ogrodzenia. Dodatkowo w ogrodzonym ogródku zamontowano ławki. W celu lepszej łączności zainstalowano telefon w remizie.
W następnych latach dokonano wiele remontów i modernizacji w naszej remizie. Z najważniejszych inwestycji to: położenie parkietu w Sali, wykonanie ubikacji oraz nowych pomieszczeń biurowych, założenie instalacji CO i dobudowanie pomieszczenia - szatni. W tym czasie prezesem był Ryszard Kowol, naczelnikiem nadal Stefan Dzierżawa, a następnie Ferdynand Michałek.

W latach 70 nasza jednostka dysponowała samochodem marki „Lublin” Samochód został pozyskany z demobilu. Po przemalowaniu oraz dokonaniu remontów został przyjęty na stan naszej jednostki. Z uwagi na fakt, iż samochód był już bardzo wysłużony wcześniejszą pracą w wojsku nie mógł długo służyć w naszej jednostce. W 1976 roku doszło do kasacji samochodu „Lublin.”
W tym samym roku z Komendy Straży Pożarnej w Rydułtowach otrzymaliśmy samochód typowo pożarniczy marki „ŻUK” wraz z wyposażeniem w skład którego między innymi wchodziły:
motopompa 400 l/min
2 węże W 75
4 węże W 52
3 odcinki W 25 do szybkiego natarcia

SztandarStarania i dbanie o budynek remizy nie przeszkadzały w prowadzeniu działalności statutowej, szkoleniu swoich członków jak również działalności kulturalnej. W roku 1986 jednostka brała udział w powodzi w Bukowie. W tamtym roku po raz kolejny następuje zmiana zarządu – prezesem w dalszym ciągu jest Stefan Dzierżawa, naczelnikiem Kazimierz Radecki, sekretarzem Antoni Kowol, skarbnikiem Ginter Rosa. W roku 1992 z okazji Jubileuszu 80 lat OSP dokonano dalszej modernizacji naszej Remizy oraz poświęcono całkowicie odrestaurowany Sztandar, który w roku 1997 z jednostką został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Od początku lat 90-tych w Sali OSP w celach pozyskania funduszy na utrzymanie budynków funkcjonowała kawiarnia, która w roku 1999 zakończyła swoją działalność. Po odremontowaniu społecznie przez członków straży Sali i pomieszczeń gospodarczych kwietniu 2000 r. została otwarta świetlica, wyposażona w stoły i krzesła zakupione przez OSP.

Magirus wozem bojowym OSP…
MagirusW 1999 roku dzięki staraniom ówczesnego zarządu OSP, Komendanta Zarządu Miejskiego ZOSP RP oraz zawsze życzliwej Radnej Zarządu Miasta - Pani Wiesławy Kiermaszek otrzymaliśmy nowy wóz bojowy typu „Magirus.” Jest to średni samochód bojowy z napędem 4x4. Pojemność jego zbiornika wynosi 2 500 litrów, zaś wydajność autopompy 1600 litrów/min. Samochód został poświęcony w 1999 r., a oficjalnie przekazany przez Prezydenta Miasta - Pana Ireneusza Serwotkę w roku 2000.

Nowe inicjatywy…
W roku 2008 podczas Walnego zebrania z funkcji prezesa oraz członka zarządu zrezygnował dh Kazimierz Radecki. W związku z powyższym Walne Zebranie zaakceptowało propozycję ukonstytuowania się nowego zarządu i zatwierdziło wybór nowego członka, którym został dh Bogdan Manowski.. Tym samym po ukonstytuowaniu zarząd OSP Kokoszyce od tej pory przedstawiał się następująco:
Prezes – Witold Kowol
Naczelnik – Witold Cichy
Vice Prezes – Henryk Krypczyk
Zastępca Naczelnika – Grzegorz Grychnik
Skarbnik – Bogdan Manowski
Sekretarz – Grzegorz Krypczyk sztandar
Gospodarz – Jan Grela

2008 rok zapisał się bardzo pozytywnie na kartach historii naszej jednostki. Strażacy OSP Kokoszyce po raz pierwszy w historii wystawili w kościele parafialnym honorową straż przy Bożym Grobie podczas uroczystości Wielkanocnych. Strażacy pełnili wartę parami zmieniając się co godzinę.


Historyczne wyczyny MDP…
W 2008 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców naszej jednostki brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Częstochowie. Drużyna zajęła 9 miejsce i choć nie stanęła na podium to i tak odniosła sukces, ponieważ pierwszy raz w historii naszej jednostki startowała w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. W 2010 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza naszej jednostki brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg. CTIF w Jastrzębiu - Zdroju. Drużyna zajęła 10 miejsce. Sukcesem jest to, że drugi raz z rzędu nasza drużyna MDP startowała w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu wojewódzkim.

Inwestycje oraz remonty…
wieżaDodatkowo na uwagę zasługują inicjatywy i wykonane w tym czasie prace i inwestycje: do biura remizy z Urzędu Miasta pozyskano 4 szafy oraz 2 biurka, sztandarzainstalowano stałe łącze z internetem do którego dostęp uzyskali wszyscy zainteresowani, do garażu remizy zakupiono szafę z boksami na ubrania bojowe, dokonano kosmetyki drzewostanu przy remizie, na odcinku od wejścia remizy do zsypu na węgiel z tyłu budynku został wylany asfalt, wykonano chodniki z kostki brukowej wokół budynku, dokonano wyburzenia stwarzającego duże niebezpieczeństwo murowanego komina i wykonano nowy komin ze stali nierdzewnej oraz dokonano remontu wieży remizy.

Współpraca międzynarodowa…
sztandarDzień 16 czerwca 2010 r. niewątpliwie zapisał się w kartach historii naszej jednostki. To właśnie w tym dniu została podpisana umowa partnerska o współpracy międzynarodowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach ze Sborem Dobrovolných Hasicu Ostrava-Radvanice z Republiki Czeskiej. Umowa została podpisana w Radvanicach przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę oraz prezesa naszej jednostki Witolda Kowola – reprezentujących stronę polską a także przez prezesa i naczelnika SDH Radvanice – reprezentujących stronę czeską.

Zmiany we władzach straży…
W roku 2011 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym dokonano wyboru składu nowego zarządu OSP:
Prezes – Henryk Krypczyk
Naczelnik – Witold Cichy
Vice Prezes – Zbigniew Kamczyk
Zastępca Naczelnika – Bogdan Manowski
Skarbnik – Grzegorz Grabowski
Sekretarz – Wojciech Radecki
Gospodarz – Jan Grela

W sierpniu 2011 roku po niespełna ośmiu miesiącach od wyborów zmarł prezes jednostki dh Henryk Krypczyk. W październiku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie zwołane przez Zarząd OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej. Powodem zwołania zebrania była konieczność wyboru nowego Zarządu OSP. Podyktowane to było dokonanymi już trzema zmianami w składzie obecnie funkcjonującego zarządu OSP, który ukonstytuował się 15 stycznia 2011 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Nadzwyczajne Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:
Prezes – Witold Kowol
Naczelnik – Grzegorz Grychnik
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Krypczyk
Sekretarz – Łukasz Sczensny
Skarbnik – Bogdan Manowski

Jubileusz 100 lecia OSP…
sztandarRok 2012 to bardzo ważny rok w historii OSP Kokoszyce. W tym czasie odbyły się Główne obchody uroczystości Jubileuszu 100 lecia istnienia i działalności naszej jednostki.
Podczas uroczystości jubileuszowych nasza jednostka została odznaczona „Złotym znakiem związku za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej.
W czasie uroczystości Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim nadało również Honorową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach.


Kolejne prace remontowe i inwestycyjne…
sztandarW miesiącu listopadzie 2012 r. zakończyły się prace związane z realizacją pierwszego etapu termomodernizacji budynku remizy OSP Kokoszyce. W etapie tym prace obejmowały ocieplenie oraz położenie tynku na frontowej części remizy oraz dwóch bocznych ścianach.
We wrześniu 2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją drugiego etapu termomodernizacji budynku remizy OSP Kokoszyce. W etapie tym prace obejmowały ocieplenie oraz położenie tynku na tylnej ścianie oraz na wieży remizy.

sztandarDodatkowo na całości budynku zostały zamontowane nowe rynny oraz instalacja odgromowa. W tym czasie wykonano prace związane z położeniem obrzeży oraz chodnika za budynkiem remizy OSP, wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy OSP oraz pomieszczeń biurowo – gospodarczych. W 2014 r. praca zarządu skoncentrowała się na realizacji założonych w planie działalności zadań związanych z wykonaniem prac remontowych wewnątrz budynku OSP. Z początkiem lipca zostały wyremontowane i pomalowane pomieszczenia kuchni, biura oraz magazynu w remizie.

sztandar 26 lipca 2014 r. zakończono działania związane z długo oczekiwanym generalnym remontem garażu naszej OSP. Podczas inwestycji dokonano usunięcia starych powłok malarskich z sufitu i ścian garażu, gruntowania ścian, zatopienia w suficie i ścianach siatki wzmacniającej tynkiem gipsowym, dwukrotnego szlifowania i malowania sufitu oraz ścian. Uzupełniono klejami elastycznymi ubytki powstałe w posadzce oraz dokonano jej gruntowania dwukrotnego malowania farbami przeznaczonymi na beton. Remont został przeprowadzony przez strażaków OSP we własnym zakresie w ramach prac społecznych.


sztandar W tym samym roku dokonano prac remontowych w piwnicy budynku naszej remizy. Podczas inwestycji dokonano rozebrania podłoża żwirowego na całej powierzchni i wykonano pogłębienie pomieszczeń w celu zwiększenia ich wysokości. Wykonano nową posadzkę cementową oraz wyremontowano sufit i ściany z jednoczesnym uzupełnieniem powstałych ubytków. Dodatkowo w piwnicy została w całości wymieniona instalacja elektryczna. Pond to wykonano nowe ściany działowe na skład opału oraz wymieniono nadproże. Remontu doczekały się również schody prowadzące do piwnicy. W miesiącu październiku zostały przeprowadzone prace remontowe sali w remizie naszej jednostki. Dokonano generalnego remontu parkietu, który obejmował jego cyklinowanie oraz położenie nowej warstwy lakieru. Dodatkowo w tym samym okresie zostały wykonane również prace w postaci pomalowania ścian w świetlicy remizy.

Ćwiczenia i szkolenia międzynarodowe…
W 2015 r. z okazji rocznicy 5-lecia podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy OSP Kokoszyce i SDH Ostrava Radvanice na terenie naszej jednostki zostały zorganizowane wspólne polsko-czeskie ćwiczenia strażackie. Wśród założeń do realizacji znalazły się między innymi zadania z zakresu: prawidłowej obsługi pił do drewna, a także betonu i stali, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprawiania linii gaśniczych z podawaniem piany a także ratownictwa chemicznego.
sztandar
W tym samym dniu zorganizowaliśmy taktyczno bojowe ćwiczenia na obiekcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Kokoszycach. W ćwiczeniach łącznie udział wzięło 5 zastępów jednostek OSP z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego oraz nasi koledzy z JSDH Ostrava Radvanice. Strażacy musieli sobie poradzić z wymyśloną sytuacją opracowaną w konspekcie ćwiczeń.

sztandar27 czerwca na obiekcie OSP Jedłownik zostały zorganizowane międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze zaprzyjaźnionych i współpracujących ze sobą jednostek OSP i SDH. W zawodach, które rozgrywane były wg regulaminu obowiązującego w Republice Czeskiej łącznie udział wzięło 12 drużyn. Zgodnie z zasadami podczas zmagań zwycięzcami zostają wspólnie współpracujące ze sobą jednostki OSP i SDH, które łącznie uzyskały najlepszy czas w rozwinięciu bojowym. Najlepszymi jednostkami w 2015 roku okazały się SDH Radvanice oraz OSP Kokoszyce, które debiutowały w zawodach.

Działalność współczesna…
Od 2019 r. opracowania i aktualności dot. bieżącej działalności publikowane są na profilu FB OSP Kokoszyce.

Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024