Posiedzenie Prezydium OP ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim 2012-01-11

W dniu 10 stycznia 2012 r., w remizie naszej OSP odbyło się Posiedzenie Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śląskim. Po zakończeniu posiedzenia obradowały dwie komisje: Komisja ds. młodzieży, OTWP i konkursów plastycznych: Florian Matuszek, Kazimierz Musialik, Mirosław Winkler – oceniając prace konkursu plastycznego oraz Komisja kapituły odznaczeń: Jan Surma, Grzegorz Student, Andrzej Tanżyna – opiniując wnioski poszczególnych Zarządów OSP o nadanie odznak i odznaczeń na 2012 rok. więcej »

« do góry
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kokoszyce 2012-01-09

W sobotę 7 stycznia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. W zebraniu udział wzięło około 60 osób.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Kokoszyce – Witold Kowol. Po powitaniu wszystkich przybyłych, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Grzegorz Krypczyk. Protokolantem został Błażej Kroliczek. Następnie wybrano komisje: Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo – Skrutacyjną. Następnie zostały złożone sprawozdania za okres od 1.11.2011 r. - 31.12.2011 r. więcej »

« do góry
Strażackie spotkanie noworoczne 2012-01-09

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym odbyło się spotkanie noworoczne wszystkich strażaków wraz z małżonkami oraz osobami towarzyszącymi. Była to kolejna okazja do wspólnego spotkania się i podziękowania wszystkim członkom OSP za ubiegłoroczną pracę wykonaną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie miało charakter bardzo „luźny” a jego głównym celem była integracja strażaków oraz wspólna zabawa przy muzyce. więcej »

« do góry
Nowi Członkowie Honorowi OSP Kokoszyce 2012-01-09

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego na wniosek Zarządu OSP została podjęta uchwała o nadaniu tytułu członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach druhom: Antoniemu Kowol oraz Romanowi Połomskiemu. Zasłużonym dziękujemy za wykonaną pracę i włożony wkład w rozwój naszej jednostki oraz gratulujemy otrzymania zaszczytnego tytułu. więcej »

« do góry
DO SIEGO ROKU 2012-01-01

Zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz realizacji wszystkich planów w Nowym 2012 roku życzy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. więcej »

« do góry
Pamięć o starszych i chorych strażakach 2011-12-28

W Wigilię Bożego Narodzenia przedstawiciele Zarządu OSP Kokoszyce odwiedzili starszych i chorych strażaków naszej jednostki. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w trakcie odwiedzin zostały złożone życzenia świąteczne oraz wręczono drobne upominki. więcej »

« do góry
Współpraca polsko-czeska 2011-12-28

W dniu 27 grudnia  2011 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Statutowym Ostrawa - Dzielnicą Miejską Radvanice i Bartovice (Republika Czeska) oraz Miastem Wodzisław Śląski - ze wskazaniem na dzielnicę Kokoszyce. Warto wspomnieć, że nasza jednostka od 16 czerwca 2010 roku ściśle współpracuje ze strażakami z SDH Radvanice. Teraz współpracować będą ze sobą również inne stowarzyszenia oraz grupy formalne działające na naszym terenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego więcej »

« do góry
Spotkanie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radlinie 2011-12-28

29 grudnia w Radlinie w świetlicy Zakładu Koksochemicznego odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim za rok 2011, w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszej jednostki. W zebraniu udział wzięli: Prezes - Witold Kowol oraz Naczelnik - Grzegorz Grychnik. Na zebraniu podsumowano całoroczną działalność Zarządu oraz przedstawiono plan działalności na najbliższy rok. Zebranie było okazją do połamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń noworocznych. Ponadto druh Witold Kowol podczas spotkania otrzymał list gratulacyjny z okazji wyboru na funkcję Prezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. Dodatkowo nasza jednostka otrzymała dyplom podziękowania za udział w VI edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew." więcej »

« do góry
Podziękowanie 2011-12-15

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach składa podziękowania wszystkim strażakom, którzy brali udział w pracach związanych z przywiezieniem oraz postawieniem choinek w celu przygotowania naszego kościoła na Święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, wsparcie oraz tak liczny udział. więcej »

« do góry
Zebranie sprawodawcze w SDH Radvanice 2011-12-12

10 grudnia 2011 roku, delegacja naszej OSP na zaproszenie zarządu SDH Radvanice uczestniczyła w uroczystym zebraniu sprawozdawczym tej jednostki za 2011 r. Zebranie to było również okazją do wspólnego podsumowania oraz zakończenia obchodów jubileuszu 115 lecia istnienia i działalności Sboru dobrovolných hasičů Ostrava Radvanice. więcej »

« do góry


Strony:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024