Złoty Znak Związku

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalnośĆ w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może byĆ uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

« do góry
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medalem mogą byĆ odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Mogą nim byĆ również uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.
Medal jest jednostopniowy.

« do góry
Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Medal ten nadawany jest za wyróżniającą się działalnośĆ na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą byĆ odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP). Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Medal posiada trzy stopnie:
I stopień - Medal Brązowy "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
II stopień - Medal Srebrny "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
III stopień - Medal Złoty "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

« do góry
Odznaka Za Wysługę Lat

Odznaka ta jest nadawana osobom wykazującym się działalnością w OSP przez co najmniej pięĆ lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP. Odznaka jest jednostopniowa (z wymienną środkową tarczą przestawiającą liczbę wysłużonych lat). Odznakę "Za wysługę lat" stanowi tarcza okragła o średnicy 24 mm, wykonana z metalu koloru złotego. Nad tarczą hełm strażacki, u dołu tarczy wylot prądownicy i dwa skrzyżowane toporki strażackie. Na otoku wieniec z liści laurowych szerokości 5 mm zwężający sie do góry. Środek: tarcza okrągła z otokiem z białej emalii szerokości 4 mm z napisem złoconym: ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. RP *ZA WYS?UGę LAT*, emelia czerwona z cyfrą złotą: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (w zależności od wysłużonych lat).

« do góry
Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Odznaka ta jest wyróznieniem nadawanym za aktywną działalnośĆ w drużynie MDP działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Odznaka posiada trzy stopnie:
I stopień - brązowa
II stopień - srebrna
III stopień - złota

« do góry


Strony:1
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024