Ewakuacja Szkół 2008-05-20
W dniu 16 maja Strażacy naszej jednostki wzięli udział w Ćwiczeniach ewakuacji (szkoły) dzieci młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr.2 w Jedłowniku i SP 15 w Kokoszycach. Organizatorem i pomysłodawcą Ćwiczeń był Komendant Miejski OSP i Kierownik Biura ds.p.poż. Piotr Miguła. O godz.10.00 zarządzono ewakuacje szkoły w Jedłowniku. Na miejsce ewakuacji przybyły dwie jednostki OSP -Jedłownik i Kokoszyce. Po przeprowadzeniu ewakuacji nastąpił krótki
instruktaż prawidłowego zachowania się podczas alarmu. Następnie zostały przeprowadzone
Ćwiczenia praktyczne z obsługi sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej przez nauczycieli i pracowników szkoły.Po tych Ćwiczeniach nastąpił pokaz profesjonalny ratownictwa przy użyciu torby PSP-R1, szyn kramera oraz deski ortopedycznej.W dalszej kolejności zaprezentowano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu bojowym OSP.
O godz.11.00 zarządzono ewakuacje SP-15. Program Ćwiczeń podobny jak w Jedłowniku, w tym że uczestniczyła tylko jednostka OSP Kokoszyce. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w sposób bardzo spokojny i zorganizowany. Gratulujemy dyrekcji i nauczycielom posiadanej wiedzy oraz umiejętności na wypadek wystąpienia zagrożenia.
W Ćwiczeniach brali udział następujący Strażacy:
Witold Kowol, Witold Cichy, Grzegorz Grychnik, Bogdan Manowski, Jacek Antczak, Mateusz Fojcik i Sebastian Grela
Zobacz zdjęcia w galerii
« wstecz
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024